header

Publicacions de la ILC

Escriptor del mes (octubre 1991-maig 1997)

Amb motiu de la campanya "L'escriptor del mes", la ILC va publicar uns opuscles amb informació sobre els autors que s'hi incorporaven. Cada opuscle conté uns mots de presentació -"qui sóc i per què escric"-, un recull d'opinions sobre l'autor/a, una breu antologia de textos i una bibliografia sumària.