header

Qui és qui. Índex d'autors

usuari_h_no_disp

Ferrando Francés, Antoni

  • Benicolet, València 09-09-1947
  • Professió: Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València

Altres dades biogràfiques

ESTUDIS: Doctor en Filosofia i lletres, per la Universitat de València
ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS: Professor de batxillerat

Col·laboracions habituals en mitjans de comunicació, i en revistes científiques i culturals

Caplletra, Serra d'Or, Saó, El Temps, L'Espill, Caràcters

Premis literaris

• Vicent Boix, 1981: Consciència idiomàtica i nacional dels valencians
• Crítica del País Valencià, 1980: Consciència idiomàtica i nacional dels valencians
• IEC-Milà i Fontanals d'estudis del segle XX, 1977: Els certàmens poètics valencians
• Manuel Sanchis Guarner, 1995: Panorama d'història de la llengua

Honors

• Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 1998
• Membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, 1985
• Membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2001
• Membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1995

Llengües de les quals ha traduït al català

llatí

Altres dades literàries

Director de la col·lecció "Biblioteca Sanchis Guarner" de l'Institut de Filologia Valenciana, des de 1982. Director de "Caplletra. Revista internacional de filologia", de l'Institut de Filologia Valenciana, 1986-2002. Codirector de la "Biblioteca Lingüística Catalana" del Servei de Publicacions de la Universitat de València, des de 1987. Director de la colecció de filologia "Francesc Ferrer Pastor" d'Editorial Denes, des de 1998. President de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura catalanes (AILLC), des de 6-VII-2012. Ha fet la introducció i edició de "Comentaris de l'Econòmica d'Aristòtil" de Martí de Viciana. Ha tingut cura de l'edició de "Manuel Sanchis Guarner: el compromís cívic d'un filòleg", 1998

Llibres publicats

Estudis literaris
• Narcís Vinyoles i la seva obra. València: Universitat de València, 1978 
• Els certàmens poètics valencians. València: IVEI Alfons el Magnànim, 1983 

Investigació i divulgació
• Panorama d'història de la llengua. València: Tàndem, 1993 
• Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. València: ICE, Universitat de València, 1980 

Actualitzat per última vegada:

Diumenge, 08 juny 2014