header

Qui és qui. Índex d'autors

Ester Xargay2014

Xargay Melero, Ester

  • Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà 12-04-1960
  • Nom/s de ploma: Ester Xargay
  • Pseudònim/s: Eva Xuclà

Altres dades biogràfiques

Actualment cursa el doctorat, la tesi del qual versa sobre l'expansió de l'art: "Interdisciplinarietat, actituds, procediments i dissolució del gèneres". És realitzadora de vídeo.
ESTUDIS: Història de l'art, filosofia i lletres, antropologia

Col·laboracions habituals en mitjans de comunicació, i en revistes científiques i culturals

BTV, Avui, Revista Transversal, Papers d'Art, Reduccions, Fenici, Asterió, Sense Títol, Barcelona Arts Mediterrànea...

Ajuts de la Institució de les Lletres Catalanes

  • Ajut a la creació d'obres literàries en llengua catalana - 1998 - Carbassa a tot drap o Amor lliure, ús i abús
  • Ajuts a la traducció al català d'obres literàries en altres llengües - 1998
  • Ajut a la creació d'obres literàries en llengua catalana - 2012
  • Ajut a la creació d'obres literàries en llengua catalana - 2017

Llengües de les quals ha traduït al català

francès

Altres dades literàries

És autora de videopoemes. Ha rebut el Premi Espais a la Crítica d'art, 2000

Llibres publicats

Guions de ficció difosos

Actualitzat per última vegada:

Dilluns, 06 novembre 2017