header

Qui és qui. Índex de llibres

A manera de tascó

Notes sobre literatura

Argument

L’autor d’aquestes notes sobre literatura no es considera un crític, sinó algú a qui la literatura proporciona cada dia motius per posar-se a escriure i que, a més, està convençut que conèixer no té res a veure amb exhaurir, ni llegir amb devorar. La majoria dels articles reunits ací aparegueren al 'Quadern' de l’edició valenciana del diari El País I també en altres publicacions com ara Caràcters, L’Espill, Mètode o Serra d’Or, durant la primera dècada del nou segle. Inspirats en la creença que la literatura té una funció terapèutica, però sobretot un poder immens en la construcció del jo i de la visió de la realitat, la seua matèria són obres, escriptors i problemes literaris o socials que han impactat l’autor i han desencadenat en ell un procés de reflexió aprofundida, matisada i subtil, que posa en joc tots els recursos de la seua capacitat discursiva i una vasta erudició. No debades l’autor està convençut també que la literatura és coneixement, i llegir i escriure instruments complementaris en el procés de revelació d’un mateix, dels altres i del món. 

Actualitzat per última vegada:

Dimarts, 21 gener 2014