header

La Institució de les Lletres Catalanes. Per Maria Campillo

campillo

 

L'antecedent històric de l'actual Institució va ser l’organisme homònim creat el 1937, en plena guerra civil, pels escriptors catalans fidels a la República.

Bibliografia

-La Institució de les Lletres Catalanes. Dels anys trenta al tombant del segle XXI, de Maria Campillo i Neus Real, novembre 2007.

La Institució de les Lletres Catalanes 1937-1939,  de Maria Campillo, desembre 1999.