header

Òrgans de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes

La Institució de les Lletres Catalanes es regeix, segons l’article 5 dels Estatuts de la ILC, pels òrgans següents:

  1. La Junta de Govern
  2. El degà o degana
  3. El director o directoraEl Consell Assessor

La Junta de Govern és l’òrgan superior de la Institució de les Lletres Catalanes. Li corresponen les màximes facultats de direcció de la ILC (article 6). Les seves funcions queden recollides a l’article 7 dels Estatuts de la ILC.

El Consell és l’òrgan consultiu de la Institució de les Lletres Catalanes (article 11). Les seves funcions queden recollides a l’article 12.