header

Publicacions de la ILC

Panorama de la literatura catalana

Aquesta obra és una història succinta de la literatura catalana fins als nostres dies redactada per Àlex Broch, Isidor Cònsul i Vicenç Llorca.
A més de l'edició original en català, n'existeix traducció castellana, francesa, anglesa i italiana. Si voleu consultar directament qualsevol de les versions, cliqueu damunt de la que us interessi.