header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUT DE RECERCA AULA FRANCESC DE B. MOLL

PREMI

  • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
  • Convoca: Estudi General Lul·lià de Mallorca
  • Lloc de presentació: Secretaria de l'Estudi General Lul·lià de Mallorca
  • Adreça: C. de Sant Roc, 4
  • Municipi on es fa el lliurament: Palma de Mallorca
  • Comarca: Illes Balears
  • Telèfon/s: 971 711988

BASES

  • Aquest ajut es convoca per tal d'incentivar una investigació en el camp de la Filologia catalana (dialectologia, història de la llengua, lexicografia, lingüística), cultura popular, etc. que tingui les Illes Balears com a objectiu primordial. L'ajut es destina a nous investigadors. Els projectes d'investigació es presentaran acompanyats d'un currículum i hauran de constar d'una memòria-programa del treball que es pensa desenvolupar amb indicació expressa dels antecedents del tema, si n'hi ha, i de la previsió temporal necessària per dur-lo a terme. Per a més informació, podeu adreçar-vos a l'entitat convocant.

ALTRES DADES

  • Termini: Diumenge, 31 octubre 1999
  • Dotació: L'import de l'ajut serà d'un màxim d'un milió de pessetes. L'Estudi General Lul·lià de Mallorca es reserva el dret de publicar el treball premiat.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis