header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUT DE RECERCA MOSSÈN JOSEP MAS I DOMÈNECH D'HISTÒRIA LOCAL

PREMI

 • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
 • Convoca: Ajuntament de Premià de Dalt
 • Lloc de presentació: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Premià de Dalt
 • Adreça: Pl. de la Vila, 1
 • Municipi on es fa el lliurament: Premià de Dalt
 • Comarca: Maresme
 • Telèfon/s: 93 7523186

BASES

 • Aquest ajut de treball s'ofereix al millor projecte d'investigació històrica sobre Premià de Dalt, de caràcter general, que tingui presents els enunciats següents: prehistòria, història, evolució demogràfica, agricultura, indústria i comerç, canvis urbanístics, socials i agrícoles, fauna i flora, i personatges de relleu fills de la vila. Els interessats hauran de presentar un projecte de la monografia que pensen escriure, on hi hagi un índex desenvolupat, les fonts a consultar i l'extensió aproximada del treball, que no ha de superar els 300 folis a doble espai, amb un mínim de 200. Els treballs que aspirin a l'ajut hauran de presentar-se per triplicat, mecanografiats a doble espai i per una sola cara. S'hi podran incloure il·lustracions a fi de completar l'obra. El treball objecte de l'ajut s'haurà de lliurar com a màxim un any després de l'adjudicació de la beca.
 • JURAT: Alcalde de Premià de Dalt (president), Albert Manent i Segimon, Mn. Antoni Pladevall i Font, Jesús Fuxet i Compte, Helena Estalella i Boadella, Joaquim Llovet i Verdura, i Joan Gómez i Vinardell. Actuarà com a secretari el de la corporació municipal.

ALTRES DADES

 • Termini: Dissabte, 11 juny 1994
 • Dotació: 600.000 ptes.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis