header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUTS A LA CREACIÓ DE GUIONS DE LLARG METRATGES CINEMATOGRÀFICS PER A L'ANY 1995

PREMI

  • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
  • Convoca: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes
  • Lloc de presentació: Institució de les Lletres Catalanes, o a qualsevol dels serveis territorials del Departament de Cultura
  • Adreça: Pg. de Gràcia, 41, 2n. 1a
  • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
  • Comarca: Barcelonès
  • Telèfon/s: 93 4880800

BASES

  • Aquests ajuts tenen per finalitat fomentar l'adaptació dels escriptors a l'ús dels mitjans de comunicació audiovisuals i estimular-los a participar en el procés de consolidació del cinema català. La convocatòria apareix publicada en el DOGC número 1996, d'11 de gener. Poden optar-hi tots els escriptors que presentin una proposta de guió bàsic en llengua catalana d'una pel·lícula de llarga durada. Els interessats hauran de presentar una proposta de treball amb la documentació següent, a més de l'exigida a les bases generals per a la sol·licitud de subvencions: a) Adreça, telèfon, dades bancàries i currículum del sol·licitant. b) Sinopsi argumental del projecte de guió exposada en un màxim de 15 fulls. c) Mostra del guió exposada en un mínim de 10 fulls. d) En cas que el projecte de guió sigui una adaptació d'una obra literària preexistent, opció de compra o autorització del titular dels drets de propietat intel·lectual de l'obra literària. e) Declaració que el projecte de guió és original i que encara no hi ha guió literari en el moment d'optar als ajuts. f) Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat i el volum d'aquest finançament. g) Compromís de fer constar que el treball ha estat subvencionat, en cas de fer-se públic. h) Compromís, en cas que l'obra s'editi, de trametre'n tres exemplars a la Institució de les Lletres Catalanes. Entre la data de concessió de l'ajut i el lliurament del guió podrà transcórrer el període d'un any. Per a més informació, consulteu el DOGC corresponent.

ALTRES DADES

  • Termini: Dilluns, 29 maig 1995
  • Dotació: La quantitat destinada a cada ajut serà establerta segons l'interès i la valoració de la proposta i no afectarà cap dels drets de propietat intel·lectual de l'autor.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis