header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUTS A LA CREACIÓ DE TEXTOS TEATRALS I GUIONS PER ESPECTACLES MULTIDISCIPLINARS EN LLENGUA CATALANA

PREMI

  • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
  • Convoca: Teatre Nacional de Catalunya, SA
  • Lloc de presentació: Teatre Nacional de Catalunya
  • Adreça: Pl. de les Arts, 1
  • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
  • Comarca: Barcelonès
  • Telèfon/s: 93 3065700

BASES

  • Aquesta convocatòria d'ajuts està publicada al DOGC número 3250 de 23 d'octubre de 2000. El Teatre Nacional de Catalunya convoca aquests ajuts amb la finalitat de contribuir a augmentar el nombre d'autors d'escena que estrenen amb regularitat les seves obres i d'incorporar noms nous a la dramatúrgia catalana. Poden optar-hi totes les persones físiques i jurídiques que presentin una proposta de treball per a la creació de textos teatrals i guions per a espectacles multidisciplinaris en llengua catalana. Els gèneres i els temes són lliures. Les sol·licituds, que s'han de formalitzar amb una instància, adreçada al director del Teatre Nacional de Catalunya, hauran d'incloure: - Per als textos teatrals: a) Currículum. b) Projecte de treball (amb punt de partida, sinopsi argumental, previsió de l'estructura formal i organització temporal de la història, nombre d'escenes i definició de personatges i espai). c) Mostra de l'estil literari. d) Valoració de les necessitats concretes i quantitat que se sol·licita. - Per als guions d'espectacles multidisciplinars: a) Currículum del o dels sol·licitants. b) Projecte de treball (amb punt de partida, metodologia de treball, sinopsi argumental i estructura formal de l'obra, definició aproximada dels tipus de personatges, definició del concepte d'espai, i descripció de les diferents disciplines escèniques i dels creadors que prendran part en el projecte). c) Mostra d'algun treball escènic realitzat pel sol·licitant. d) Valoració de les necessitats concretes i quantitat que se sol·licita. El termini per lliurar l'obra acabada serà de 5 mesos a partir de la data de l'adjudicació. Per a més informació, podeu consultar el DOGC corresponent o bé trucar al Teatre Nacional de Catalunya.

ALTRES DADES

  • Termini: Diumenge, 24 desembre 2000
  • Dotació: La quantia de cada ajut per a la creació de textos teatrals podrà arribar fins a 750.000 ptes. i la quantia per la creació de guions per a espectacles multidisciplinars, fins a 1.000.000 de ptes.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis