header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUTS A LA INVESTIGACIÓ SOBRE EL MODERNISME CATALÀ, CURS 1994-1995

PREMI

 • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
 • Convoca: Fundació Caixa de Catalunya
 • Lloc de presentació: Fundació Caixa de Catalunya
 • Adreça: Pg. de Gràcia, 92 (La Pedrera)
 • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
 • Comarca: Barcelonès
 • Telèfon/s: 93 4845980

BASES

 • La Fundació Caixa de Catalunya podrà concedir un nombre discrecional d'ajuts als treballs en curs sobre qualsevol àrea o manifestació del Modernisme català per fer front a despeses concretes, generades per les investigacions (desplaçaments, fotocòpies o fotografies, enquadernació, etc.). Podran optar-hi post-graduats o investigadors equivalents. Els sol·licitants demanaran a l'esmentada Fundació un full-formulari, que hauran de retornar degudament emplenat amb un informe general del treball en curs i un pressupost detallat de la despesa que es proposa subvencionar, juntament amb un aval acadèmic. La sol·licitud i la concessió d'ajuts a despeses concretes és incompatible amb la sol·licitud i la concessió de beques a la investigació. Els qui hagin obtingut l'ajut es comprometran a presentar la documentació acreditativa de les despeses i a fer menció de l'ajut atorgat per la Fundació en els treballs publicats.

ALTRES DADES

 • Termini: Dimecres, 31 agost 1994
 • Lliurament: Els ajuts seran concedits abans de l'1 d'octubre de 1994.
 • Dotació: La quantia de l'ajut es determinarà per a cadascuna de les sol·licituds.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis