header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUTS A LA INVESTIGACIÓ SOBRE MOVIMENTS, OBRES I AUTORS I CRÍTICA LITERÀRIA DE LITERATURA CATALANA, PREFERENTMENT CONTEMPORÀNIA PER A L'ANY 1999

PREMI

  • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
  • Convoca: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes
  • Lloc de presentació: Institució de les Lletres Catalanes
  • Adreça: Portal de Santa Madrona, 6-8
  • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
  • Comarca: Barcelonès
  • Telèfon/s: 93 3162780

BASES

  • Aquesta convocatòria apareix publicada en el DOGC número 2801, de 8 de gener de 1999. Poden optar-hi totes aquelles persones que estiguin interessades a realitzar un treball d'investigació sobre moviments, obres i autors i crítica literària de literatura catalana, preferentment contemporània, en llengua catalana. Els interessants hauran d'adjuntar a la sol·licitud, a més de l'exigida per les bases generals per a la sol·licitud de subvencions, la documentació següent: a) Dades personals i dades bancàries del sol·licitant. b) Currículum del sol·licitant. c) Pla general de l'obra i una mostra del text (mínim de 20 fulls). d) Termini per a la realització de l'obra. e) Aval per escrit de dues persones del camp de la universitat, les acadèmies, la investigació o la crítica que, segons el criteri del concursant, garanteixin tant l'interès global del projecte com els mèrits de qui el presenta. f) Compromís de fer constar en la difusió i publicació del treball que va obtenir un ajut de la Institució de les Lletres Catalanes. g) Compromís, en cas d'edició de l'obra subvencionada, de trametre'n tres exemplars a la Institució de les Lletres Catalanes. El lliurament de la totalitat del treball haurà de realitzar-se abans del 15 de novembre de 1999. Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Institució de les Lletres Catalanes.

ALTRES DADES

  • Termini: Dimarts, 09 febrer 1999
  • Dotació: La quantitat destinada a cada ajut serà establerta segons l'interès i la valoració de la proposta.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis