header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUTS A PERSONES FÍSIQUES PER A LA INVESTIGACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT

PREMI

  • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
  • Convoca: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Secretaria General de l'Esport
  • Lloc de presentació: Oficina del Registre de la Direcció General de l'Esport, o a qualsevol de les representacions territorials de l'Esport
  • Adreça: Av. dels Països Catalans, 12
  • Municipi on es fa el lliurament: Esplugues de Llobregat
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Telèfon/s: 93 3719011

BASES

  • Aquesta convocatòria apareix publicada en el DOGC núm. 1837, de 27 de desembre. Els ajuts s'adrecen a persones físiques i tenen per finalitat incentivar la investigació bàsica i aplicada en l'àmbit de l'esport. Els projectes d'investigació s'hauran de centrar en les següents àrees de coneixement sobre aspectes de l'àmbit de les activitats físiques i/o esportives, especials i per a la salut: Àrea de ciències biològiques. Àrea de ciències del moviment. Àrea de ciències humanes: sociologia de l'esport. Àrea d'elements específics. Àrea d'elements complementaris: - Gestió esportiva. - Terminologia catalana de l'esport. - Història de l'esport català. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud en imprès normalitzat acompanyada d'un projecte i de tota la documentació requerida a les bases de la convocatòria. Per a més informació, consulteu el DOGC corresponent.

ALTRES DADES

  • Termini: Diumenge, 27 febrer 1994
  • Dotació: L'import de l'ajut, que podrà ser parcial, es determinarà en funció del projecte presentat.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis