header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUTS A PROJECTES D'INTERCANVI I COOPERACIÓ D'INFANTS I JOVES EN EL MARC DELS PAÏSOS CATALANS

PREMI

 • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
 • Convoca: Fundació Serveis de Cultura Popular
 • Lloc de presentació: Fundació Serveis de Cultura Popular
 • Adreça: C. de Provença, 324, 3r
 • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
 • Comarca: Barcelonès
 • Telèfon/s: 93 4583004

BASES

 • Aquests ajuts van adreçats a projectes que responguin a les següents característiques: - Es proposin conèixer i donar a conèixer el patrimoni natural i cultural i fomentar la comunicació i el diàleg entre les persones i els pobles que formen els Països Catalans. - S'adrecin a infants, adolescents i joves, a partir de les entitats i associacions cíviques, culturals i de lleure. - Promoguin actuacions conjuntes i camps de treball i d'aprenentatge, estimulin la realització de programes compartits i fomentin la participació inter-associativa. - Provinguin de sectors socials i territorials populars o amb pocs recursos. Tindran prioritat aquelles propostes que siguin assumides per les entitats o col·lectius de manera que formin part integrant de la seva programació i es plantegin des d'una perspectiva de continuïtat, facin una especial incidència en la llengua catalana des de les seves varietats dialectals, impulsin la formació de moviments i federacions en el marc dels Països Catalans i tinguin com a marc global el conjunt dels Països Catalans o, almenys, abastin més de dos països. Podran optar-hi tots els grups, entitats, associacions, moviments... sense afany de lucre que actuen arreu dels Països Catalans. Se n'exclouen els partits polítics. Les propostes hauran d'incloure: - Objectius perseguits - Descripció de l'activitat proposada - Destinataris i àmbit territorial - Calendari de realització - Pressupost - Fonts de finançament i recursos - Breu currículum de l'entitat i persones promotores.

ALTRES DADES

 • Termini: Divendres, 15 abril 1994
 • Veredicte: Resolució de les propostes presentades: no més tard del 30 d'abril de 1994.
 • Dotació: La quantitat global a distribuir entre les diferents propostes admeses és de 3.000.000 de ptes.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis