header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUTS A TRADUCTORS PER A PROPOSTES DE TRADUCCIÓ AL CATALÀ D'OBRES LITERÀRIES EN ALTRES LLENGÜES PER A L'ANY 1995

PREMI

  • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
  • Convoca: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes
  • Lloc de presentació: Institució de les Lletres Catalanes, o a qualsevol dels serveis territorials del Departament de Cultura
  • Adreça: Portal de Santa Madrona, 6-8
  • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
  • Comarca: Barcelonès
  • Telèfon/s: 93 3162780

BASES

  • Aquesta convocatòria apareix publicada en el DOGC número 1996, d'11 de gener, i s'adreça a propostes de traducció al català d'obres literàries en altres llengües, els autors de les quals hagin mort fa més de setanta anys. Així mateix, s'haurà de fer esment de la referència bibliogràfica concreta a partir de la qual es farà la traducció. Es donarà prioritat a aquelles propostes de traducció al català d'obres literàries en altres llengües d'alt interès cultural. Els interessats hauran de presentar una proposta de treball amb la documentació següent, a més de l'exigida a les bases generals per a la sol·licitud de subvencions: a) Pla general de la traducció amb indicació del termini per a la seva realització (màxim d'un any a partir de la concessió de l'ajut). b) Un exemplar o una fotocòpia de l'obra original a traduir. c) Una mostra, d'un mínim de 10 fulls, de la traducció per la qual se sol·licita l'ajut. d) Currículum literari i dades bancàries del sol·licitant. e) Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat i el volum d'aquest finançament. f) Compromís, en cas de fer-se públic el treball subvencionat, de fer constar que ha rebut l'ajut. g) Compromís, en cas que l'obra s'editi, de trametre'n tres exemplars a la Institució de les Lletres Catalanes. h) Tots aquells altres elements que el sol·licitant consideri d'interès. Per a més informació, consulteu el DOGC corresponent.

ALTRES DADES

  • Termini: Divendres, 30 juny 1995
  • Dotació: La quantitat destinada a cada ajut serà establerta segons l'interès i la valoració de la proposta i no afectarà cap dels drets de propietat intel·lectual de la traducció.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis