header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

ANTAVIANA, IV PREMI BARCANOVA A LA CREATIVITAT INFANTIL

PREMI

 • Modalitat: Poesia
 • Convoca: Editorial Barcanova, SA
 • Lloc de presentació: Editorial Barcanova, SA
 • Adreça: Pl. de Lesseps, 33, entresòl
 • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
 • Comarca: Barcelonès
 • Telèfon/s: 93 2172054

BASES

 • Aquest premi es convoca amb el propòsit d'estimular les capacitats creatives dels infants, contribuir a l'alliberament d'aquelles forces creatives que aquests porten en ells mateixos i afavorir l'educació de la sensibilitat. La convocatòria d'enguany va destinada a premiar els millors poemes, inèdits i de tema lliure, escrits per infants que s'hagin fet en el marc d'un treball escolar col·lectivament o individualment. Poden participar-hi tots els nens i nenes dels centres escolars d'Educació Primària. Cada centre podrà presentar tants poemes com vulgui. Extensió: lliure. Els poemes han de presentar-se a l'Editorial Barcanova, dins d'un sobre amb la indicació "Antaviana, Premi a la Creativitat Infantil", acompanyats d'un breu informe, elaborat pel mestre o la mestra que hagi dirigit el treball, en què s'indicarà el procés seguit en l'elaboració dels poemes. Caldrà fer constar també el nom i l'adreça de l'escola, els noms i el nivell escolar dels nens i les nenes autors dels poemes, i el nom del mestre o la mestra que hagi dirigit el treball. Per participar en el premi caldrà prèviament haver fet arribar una butlleta que subministra l'entitat convocant. Entre els originals presentats s'escolliran dos finalistes de la ciutat de Barcelona, dos de les comarques de Barcelona, dos de les comarques de Girona, dos de les comarques de Lleida i dos de les comarques de Tarragona. En el cas d'originals procedents d'altres indrets de parla catalana, el jurat, si ho considera convenient, podrà seleccionar-ne també dos finalistes. Entre els finalistes, el jurat atorgarà el premi "Antaviana, Premi Barcanova a la Creativitat Infantil".

ALTRES DADES

 • Termini: Dijous, 15 gener 1998
 • Veredicte: El veredicte del jurat es farà públic el mes d'abril de 1998.
 • Dotació: El premi consistirà en: a) La publicació del poema premiat. b) Un lot de llibres per al guanyador, adequat a la seva edat i un lot de llibres per a la biblioteca de l'escola a què pertanyi el guanyador, per un valor de 250.000 ptes. c) Una estada a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, per al mestre o la mestra tutor de la classe o bé per a la persona que hagi dirigit el treball.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis