header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

VII PREMI MIQUEL ÀNGEL TERRIBAS A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SOBRE EXPERIÈNCIES DE SOLIDARITAT

PREMI

  • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
  • Convoca: Fundació "la Caixa"
  • Lloc de presentació: Fundació "la Caixa" (Premi Miquel Àngel Terribas)
  • Adreça: Av. Diagonal, 621, planta 11a
  • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
  • Comarca: Barcelonès

BASES

  • Es convoca aquest premi per a projectes d'investigació sobre experiències de solidaritat amb el desig de contribuir a impulsar iniciatives que estudiïn i donin a conèixer les necessitats socials i les accions solidàries. L'objectiu del concurs és propiciar propostes innovadores que des del coneixement científic de la realitat permetin l'aproximació als reptes del futur i a la vegada demostrin les possibilitats d'actuació solidària de persones, grups i institucions. En tot cas es farà un esment especial als aspectes pràctics de l'exercici de la solidaritat. Poden concursar-hi totes les persones físiques, individualment o en equips de treball, que proposin un projecte d'investigació que tracti el tema de la solidaritat tant des d'un enfoc teòric d'estudi dels seus camps d'aplicació, com des d'una perspectiva pràctica d'estudi de les experiències d'actuació. Les sol·licituds es faran per mitjà d'una carta en què s'especificarà el títol del projecte i el nom, cognoms, NIF i l'adreça postal de contacte del responsable del projecte. La carta s'acompanyarà amb 5 còpies de la memòria del projecte que inclourà: 1) Justificació i objectius de la recerca. 2) Metodologia i mitjans necessaris per a la realització. 3) Pla de treball detallat (en un termini no superior a 12 mesos). 4) Pressupost desglossat. 5) Currículum de tots els membres de l'equip. Per a més informació, podeu adreçar-vos al Servei d'Informació de la Fundació "la Caixa", telèfon 902 223040.

ALTRES DADES

  • Termini: Dilluns, 15 setembre 2003
  • Veredicte: La resolució del jurat es comunicarà per escrit a tots els concursants a partir del 15 d'octubre de 20Assaig
  • Dotació: 16.000 euros.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis