header

Qui és qui

qeq header

Presentació de la base de dades

El repertori biobibliogràfic d'autors i autores d'obres de creació literària en llengua catalana que presentem respon a una doble necessitat: d'una banda, actualitzar el repertori editat en suport paper el 1991 per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que incloïa les escriptores i els escriptors vius en aquell moment i de l'altra, adequar-lo als nous avenços tecnològics. Actualment hem procedit a la seva actualització i hem incorporat autors de la literatura catalana de tots els temps que no hi eren perquè en el seu moment només es van incorporar autors vius que, tanmateix, amb el pas del temps, han anat desapareixent. Per això hem incorporat a grans noms del nostre patrimoni literari que no hi havien estat mai. És un recurs en creixement permanent.

EL PROJECTE QUI ÉS QUI

El projecte ha anat evolucionant des de l'any 1991, moment en què va aparèixer en format paper la primera edició del volum "Qui és qui a les lletres catalanes". La primera etapa d'informatització va durar dos anys (1998-2000) i es va traslladar la base de dades del 1991 en format paper al format Acces (de Microsoft Office). En aquell moment, per a la recopilació de la informació, es va utilitzar una infraestructura humana i organitzativa similar a la que es va fer servir per a la primera edició del 91. Llavors la informació introduïda partia de la base de dades existent des d'aleshores a la ILC, posada al dia mitjançant els qüestionaris que van respondre els mateixos autors i autores al llarg dels anys 1998 i 1999, i completada amb consultes directes o adreçades als corresponsals temàtics i geogràfics, als editors i a les associacions d'escriptors, entre altres fonts d'informació.
 
Pel fet de ser consultable en xarxa, aquell "Qui és qui" tenia una concepció diferent de la primera edició: s'entenia com un fet comunicatiu. Útil en ell mateix per a qui volgués consultar-lo, també volia ser una eina dinàmica i viva i, en conseqüència, pretenia revisar i corregir els errors o omissions involuntaris que s'haguessin produït en alguna de les fases del projecte i oferia una actualització periòdica a la qual els mateixos autors i autores podien contribuir tot facilitant informació per via telefònica, escrita o a través de correu electrònic a l'adreça: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . A més, la xarxa telemàtica permetia establir vincles amb les pàgines web d'altres institucions, associacions o dels propis autors i autores. L'edició impresa de 1991 incloïa 1.118 fitxes d'escriptors i escriptores vivents. El plantejament de l'any 2000 havia fet variar la pertinència d'alguns dels inclosos a la primera edició, alhora que se'n van afegir molts d'altres de nous. En aquell moment n'eren consultables prop de 2000, una xifra que augmentava a mesura que es recopilaven noves dades. La base s'actualitzava setmanalment. És important destacar que els nous criteris s'havien fet ressò de la normalització dels canals de difusió de la literatura en la darrera dècada, de manera que calia haver publicat, estrenat o difós en circuits professionals com a mínim dues obres en algun dels gèneres de la creació literària --poesia, teatre, novel·la, narrativa breu, prosa no de ficció o guions de ficció--. Es va optar per no incloure els autors i autores dedicats exclusivament a la traducció, la crítica especialitzada sobre moviments i autors/es o als estudis literaris, tot i que es feia evident la tènue línia que els separa de l'assaig literari i del concepte mateix de "creació". Es volia oferir un repertori que volia ser exhaustiu en un determinat terreny i que això implicava desestimar altres camps; en cap cas l'exclusió podia ser entesa com a fruit d'una valoració. Ara bé, en els autors i autores inclosos per la pertinència de la seva obra de creació, es va optar per esmentar la bibliografia completa de què es disposava ja que és un material útil per tenir una visió més ajustada de la seva producció i més rendible per a qualsevol tipus de consulta.
Es va fer excepció del criteri d'haver publicat, estrenat o difós en circuits professionals en algun dels gèneres de la creació literària per als escriptors i escriptores de l'Alguer i per a les persones nascudes abans de 1940, donades les especials dificultats a què ha estat supeditada la seva obra. També es feia excepció amb els col·lectius que signaven sota pseudònim: es van incloure tots aquells que es van localitzar, encara que només tinguessin una sola obra. Els traspassats en la dècada dels 90 (que constaven ja en la base de dades de la ILC) eren igualment consultables si la seva obra s'ajustava als criteris del moment.
Com en la primera edició, alguns dels enquestats van manifestar explícitament la seva voluntat de no figurar en aquest repertori.
 
En aquest segon moment d'informatització i inclusió d'autors i obres, no hem disposat dels mateixos recursos humans o econòmics que en edicions anteriors. Hem comptat només amb la col·laboració d'un equip de 5 editors, llicenciats filòlegs, que han anat incorporant registres d'autors actuals que calia incorporar o actualitzar amb els ítems que hem incorporat i que no existien (fotografia, portades dels llibres escanejades, resums d'obres, enllaç d'obres amb editorials, etc.), o bé dels clàssics que hem volgut afegir per fer del "Qui és qui" un repertori inclusiu que doni comptes de la potència de la literatura catalana des dels orígens i, alhora, que reflecteixi la totalitat del sistema literari. Per això hem replantejat alguns dels criteris, com ara la incorporació de noms imprescindibles en la història de la literatura catalana que no havien format part del repertori perquè formen part dels clàssics catalans i no entraven en els criteris d'inclusió de les anteriors edicions. També hem afegit categories com ara "correspondència", "literatura digital", etc. i també hem afegit editorials i llibreries a la base de dades.

 

OPCIONS DE CONSULTA

Qui és qui: base de dades de les lletres catalanes ofereix les següents possibilitats de consulta:

 • Motor de Cerca (Mòdul superior)
  1. Cerca general a la base de dades
  2. Cerca intel·ligent
  • Per nom, pseudònim o nom de ploma de l'autor, per nom d'il·lustrador/a, editorial
  • Per títol (de llibre, obra dramàtica, guió de ficció o obres en altres llengües)
  • Per gènere literari i/o data de publicació

L'opció (1) proporciona una llista de títols que responen als paràmetres de la cerca.
L'opció (2) permet aplicar diversos filtres a la consulta i dóna com a resultat una llista alfabètica, acotada a la categoria seleccionada, dels registres implementats a la base de dades que responen als paràmetres de la cerca.

 • Índex de Categories (Mòdul lateral)

 

CRITERIS D'INCLUSIÓ

Qui és qui : base de dades de les lletres catalanes inclou totes aquelles escriptores i escriptors en llengua catalana que han respost el nostre qüestionari o que hem localitzat a través dels corresponsals temàtics i geogràfics, entre d'altres fonts d'informació. Cal haver difós, estrenat o publicat com a mínim un parell d'obres en alguna de les modalitats següents:
 • Guions de ficció: difosos en circuits comercials o professionals
 • Estrenes teatrals: representades en circuits comercials o professionals, d'autoria única o com a màxim de tres autors o autores
 • Llibres: publicats en editorials comercials o professionals, d'autoria única o com a màxim de tres autors o autores, de més de 49 pàgines (tret del llibre infantil, la poesia i les obres dramàtiques), amb ISBN (els posteriors a 1972) i que s'incloguin en algun dels gèneres literaris següents:
  • Narrativa
  • Novel.la
  • Poesia
  • Teatre
  • Biografies
  • Descripció i viatges
  • Estudis literaris
  • Guió Audiovisual
  • Guió de còmic
  • Investigació i divulgació
  • Textos autobiogràfics
  Queden excloses: tesis doctorals i altres recerques especialitzades, antologies o edicions crítiques d'autors, llibres de text i similars, pròlegs, articles en obres col.lectives, estudis lingüístics, reculls de folklore, assaig i monografies no literàries en general.
Sol·licitud d'inclusió: vegeu el següent qüestionari

 

CRÈDITS

2013:

L’equip que ha treballat de juliol a desembre per posar al dia i fer consultable en línia la nova base de dades del Qui és Qui de les Lletres Catalanes està format per:

Direcció de projecte: Laura Borràs.
Coordinació literària: Albert Ibañez.
Coordinació tècnica: Isaías Herrero.
Equip de redacció: Gerard Guerra, Sandra Balagué, Laia Noguera, Berta Rubio, Anna Tort.

2000-2013:

Coordinació i edició literària: Albert Ibañez.

1998-2000:

L'equip que va treballar entre 1998 i 2000 per posar al dia i fer consultable en línia el Qui és qui estava format per:

Coordinació literària: Lluïsa Julià.
Coordinació tècnica: Mercè Loire.
Equip de redacció: Imma Estany, Albert Ibañez i Àurea Vila.
Comissió assessora: Oriol Comas, Isidor Cònsul, Guillem-Jordi Graells, Oriol Izquierdo, Albert Manent, Ramon Pla i Arxé i Jaume Subirana.
Corresponsals geogràfics i temàtics: Albert Aragonès, Antoni Arca, Josep Ballester, Carles Batlle, Salvador Cardús, Carles Cortès, Teresa Duran, Manuel García Grau, Teresa Llavata, Antoni Morell, Hèctor Moret, Vicenç Pagès, Ponç Pons, Ferran Rella, Jean Joseph Serra, Magí Sunyer, Caterina Valriu, Pere Verdaguer i Antoni Vidal Ferrando.

 

 

Institució de les Lletres Catalanes
C. Mallorca, 272, 1ª planta
08037 Barcelona
933 162 745
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.