header

Publicacions de la ILC

Punt de lectura (gener 1998)

Aquesta campanya de promoció de 12 autors/es donava a conèixer diferents procedències territorials, gèneres i generacions diverses. Els opuscles proporcionen informació sobre les obres més rellevants dels escriptors/es inclosos a la campanya, que van ser: