header

Subvencions 2009

Subvencions 2009

Les convocatòries de la Institució de les Lletres Catalanes per al 2009 anaven dirigides a empreses editorials i a activitats literàries amb les modalitats següents:


Ajuts 2009 a activitats literàries

  • A propostes de creació literària en llengua catalana.
  • A propostes de creació o renovació de pàgines web sobre literatura catalana.
  • A traductors i traductores per a propostes de traducció al català d'obres literàries d'especial rellevància en altres llengües.
  • A la investigació sobre literatura catalana (moviments, obres i autors o autores, i crítica literària de literatura catalana).
  • A la realització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català.

Ajuts 2009 a activitats literàries

Acord sobre la resolució de concessió i denegació dels ajuts per a activitats literàries

Creació literària en llengua catalana

Bases (Resolució CMC/1174/2009 (DOGC 5371, de 4 de maig))

Convocatòria (Resolució CMC/1568/2009 (DOGC 5397, de 10 de juny)

Realització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català

Bases (Resolució CMC/1174/2009 (DOGC 5371, de 4 de maig))

Convocatòria (Resolució CMC/1568/2009 (DOGC 5397, de 10 de juny)

Creació o renovació de pàgines web sobre literatura catalana

Poden optar-hi les persones físiques o entitats sense finaltat de lucre que reuneixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Bases (Resolució CMC/1174/2009 (DOGC 5371, de 4 de maig))

Convocatòria (Resolució CMC/1568/2009 (DOGC 5397, de 10 de juny)

Traducció al català d'obres literàries en altres llengües

Bases (Resolució CMC/1174/2009 (DOGC 5371, de 4 de maig))

Convocatòria (Resolució CMC/1568/2009 (DOGC 5397, de 10 de juny)

Investigació sobre moviments, obres, autors i crítica literària de literatura catalana, preferentment contemporània

Bases (Resolució CMC/1174/2009 (DOGC 5371, de 4 de maig))

Convocatòria (Resolució CMC/1568/2009 (DOGC 5397, de 10 de juny) 

Ajuts 2009 a empreses editorials

  • Per a l'edició d'obres literàries d'especial interès cultural en català i occità.
  • Per a la traducció al català d'obres literàries en altres llengües.
  • Per a la traducció a l'occità d'obres literàries en català.

Ajuts 2009 a empreses editorials

Acord sobre la resolució de concessió i denegació dels ajuts per a l'edició d'obres d'especial interès cultural en català i occità

Acord sobre la resolució de concessió i denegació dels ajuts per a empreses editorials per a la traducció al català d'obres literàries en altres llengües

Edició d'obres d'especial interès cultural en català i occità

Bases (Resolució CMC/1174/2009 (DOGC 5371, de 4 de maig))

Convocatòria (Resolució CMC/1568/2009 (DOGC 5397, de 10 de juny)

Traducció al català d'obres literàries en altres llengües

Termini de presentació de sol·licituds finalitzat.

Bases (Resolució CMC/1547/2009 (DOGC 5396, de 9 de juny))

Convocatòria (Resolució CMC/1879/2009 (DOGC 5416, de 8 de juliol))

Traducció a l'occità d'obres literàries en català

Termini de presentació de sol·licituds finalitzat.

Convocatòria (Resolució CMC/2068/2009 (DOGC 5426, de 22 de juliol))

Bases (Resolució CMC/1749/2009 (DOGC 5408, de 26 de juny))

Llegit 3846 vegades Darrera modificació el Dissabte, 11 gener 2014 18:47