header

Subvencions 2007

Subvencions 2007

Ajuts 2007 a empreses editorials

A l'edició d'obres literàries en català o aranès d'especial interès cultural

Bases

Convocatòria

Concedits 2007

A la traducció d'obres de creació literària al català

Bases

Convocatòria

Concedits 2007

A la traducció d'obres literàries del català a l'aranès

Bases

Convocatòria

Concedits 2007


 

Ajuts 2007 a persones físiques i entitats privades sense finalitat de lucre

Creació literària en llengua catalana

A propostes de creació literària en llengua catalana. Poden optar-hi els escriptors i les escriptores que reuneixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Bases

Convocatòria

Concedits 2007

Creació o renovació de pàgines web sobre literatura catalana

A propostes de creació o renovació de pàgines web sobre literatura catalana. Poden optar-hi les persones físiques o entitats sense finaltat de lucre que reuneixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Bases

Convocatòria

Concedits 2007

Traducció al català d'obres literàries en altres llengües

A propostes de traducció al català d'obres literàries en altres llengües. Poden optar-hi els traductors i les traductores que reuneixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Bases

Convocatòria

Concedits 2007

Investigació sobre moviments, obres, autors i crítica literària de literatura catalana, preferentment contemporània

A la investigació sobre moviments, obres, autors i crítica literària de literatura catalana, preferentment contemporània. Poden optar-hi totes les persones físiques que estiguin interessades a realitzar treballs d'investigació sobre la temàtica esmentada.

Bases

Convocatòria

Concedits 2007

Activitats de promoció i difusió de la literatura en català

A la realització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català. Poden optar-hi les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin prevista la realització de les activitats esmentades.

Bases

Convocatòria

Concedits 2007

Llegit 3337 vegades Darrera modificació el Dissabte, 11 gener 2014 18:51