header

News

Monday, 04 May 2015 08:00

Col·loqui internacional "Les relacions entre Catalunya i Itàlia en les èpoques medieval i renaixentista"

8-9 de maig de 2015 a Sàsser, L'Alguer. Organitzat per CERii (Centro de Estudios Renacentistas ítalo-ibéricos) i DUMAS (Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali)

En un territori en què la connexió entre les dues cultures va ser més intensa, els especialistes recorreran, durant les jornades del Col·loqui, les vies de la història, la literatura i l'art per subratllar els beneficis dels intercanvis recíprocs.

És ben sabut que la Mediterrània ha representat, a través dels segles, un important element de connexió entre les diferents cultures que l'habitaven. És ben coneguda, també, la intensa relació cultural i econòmica que va desenvoluparse entre les terres de llengua catalana i Itàlia. Des de l'antiguitat aquests intercanvis constants han permès, sobretot en l'àmbit cultural, la circulació i difusió d'obres i idees innovadores. En aquest sentit, cal recordar el període medieval i renaixentista. Si filòsofs de la talla de Ramon Llull o Arnau de Vilanova mantenen contactes amb Itàlia, les obres de Dant, Petrarca i Bocaccio van influir, de manera potent, els humanistes catalans. No s'hauria d'oblidar, tampoc, alguns dels esdeveniments històrics que afavoriren la intensificació d'aquests intercanvis. Com ara la conquesta de Sicília i Sardenya i l'establiment a Nàpols de la cort d'Alfons el Magnànim, que va garantir a escriptors italians i catalans la possibilitat d'una interacció constant i sòlida.

I JORNADA

Universitat de Sàsser, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.

Aula Lessing 15.00h

Ramon Llull in dodici tavole trecentesche e sette possibili approcci. A càrrec de Lola Badia (Universitat de Barcelona)

II JORNADA

L'Alguer, Palazzo Serra.

Matí (de 10.00 h a 13.00 h)

Salutacions institucionals

  • 'Ausiàs March e gli italiani'. A càrrec de Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona)
  • 'Furio Ceriol Fadrique, machiavellista valenziano nella monarchia di Filippo II'. A càrrec de Luca d'Ascia (Scuola Normale Superiore di Pisa)
  • 'I versi strani del Sermó di Muntaner'. A càrrec de Lola Badia (Universitat de Barcelona)

Tarda (de 15.00 h a 18.00 h)

  • '"Gosos/Goigs". Aspetti storici, metrici e strofico-musicali'. A càrrec de Giampaolo Mele (Università di Sassari, DUMAS)
  • 'Fluxos literaris entre Itàlia i la Corona d'Aragó al Cinccents'. A càrrec de Pep Valsalobre (Universitat de Girona)
  • 'Petrarca y Joan Roís de Corella: a propósito de los clásicos latinos y griegos'. A càrrec de Bienvenido Morros (Universitat Autònoma de Barcelona)
Read 1094 times

Add comment


Security code
Refresh