header

News

Thursday, 10 September 2015 13:54

L’índex de lectura a Catalunya ha crescut des del 2010 i s’acosta a la mitjana de la Unió Europea

L’índex de lectura a Catalunya ha crescut des del 2010 i s’acosta a la mitjana de la Unió Europea, segons dades fetes públicuqes aquest dijous pel Departament de Cultura.

L’any 2011 el Departament de Cultura posa en marxa el Pla nacional de lectura 2012-2016 amb l’objectiu d’augmentar els hàbits lectors de la població i, alhora, ajudar a la recuperació del sector del llibre, tant dels autors com de les editorials i les llibreries.

Transcorreguda la meitat del període d’aplicació d’aquest Pla nacional de lectura, s’ha fet el seguiment dels principals projectes portats a terme i s’han avaluat els indicadors resultants amb els objectius marcats a l’inici. Aquestes dades, que sintetitzen l’evolució del consum lector i de la indústria editorial, estan recollides a la primera part del treball Pla nacional de lectura 2012-2016. Estat d’implementació (2012-2014).

Així, es pot veure que l’índex de lectura a Catalunya passa del 61,9 % l’any 2010 al 65,3 % l’any 2013, prop del 68 % de la mitjana europea, xifra que pot ser superada l’any 2016 si se segueix amb la mateixa tendència a l’alça. Altres valors que es presenten són el nombre de lectors de les biblioteques públiques catalanes, la facturació del sector editorial o la lectura de llibres en format digital, que ha augmentat en 17 punts percentuals fins a situar-se quasi al 65 %.

En la segona part d’aquest document es presenten cadascun dels set plans d’acció i els seus indicadors corresponents, i que són: Autoriactiva, Mediactiva, Xarxactiva, Lecturactiva, Editactiva, Llibreriactiva i Bibliotecativa.

D’altra banda, el treball La lectura de llibres a Catalunya és una anàlisi de les enquestes de participació cultural a Catalunya dels anys 2013 i 2014 pel que fa a la lectura de llibres en temps d’oci entre la població catalana de més de 14 anys. S’aporta informació sobre el nivell d’interès per la lectura de llibres, la lectura en format digital, els gèneres més llegits, les llibreries i altres canals de compra, i la llengua de lectura. A la valoració de les tipologies de lector s’hi incorpora una mirada innovadora en clau generacional, que resulta més descriptiva que el concepte d’edat.

La valoració d’aquestes enquestes de participació cultural respecte als hàbits de lectura és un instrument complementari per visualitzar els resultats de les actuacions portades a terme en el marc del Pla nacional de lectura i detectar els punts on cal incidir en el futur.

 

Read 714 times Last modified on Wednesday, 14 October 2015 11:49

Add comment


Security code
Refresh