header

Quien es quién. Índice de Libros

Jocs de guerra, cosa d'infants

Argumento

Jocs de guerra. Cosa d'infants vol mostrar a la nostra societat, a través dels relats i dels dibuixos dels nens i nenes que han estat soldats o que han hagut de fugir, víctimes del conflicte, que la guerra afecta en primer lloc a les dones i als infants. Aquests infants i joves en algun moment al llarg del conflicte han estat acollits al Centre Gonfreville dins el programa d'acollida de joves que porta a terme Fundation Akwaba Côte d'Ivoire en col•laboració amb l'UNICEF.

Són les nenes les que sovint reben les majors i més greus conseqüències: violacions, SIDA i altres malalties de transmissió sexual, fills no desitjats i rebuig social de la família i dels seus poblats.
Són els nens els que es converteixen en petits soldats a través d'addiccions a drogues o per un simple plat de menjar.

I tanmateix són les dones les que sovint protegeixen la família, fugen amb els nens i s'encarreguen del seu sosteniment, quan el país es desmunta al seu voltant.
Amb aquesta obra volem denunciar i incitar a la conscienciació social de la població catalana i, especialment, a la nostra joventut, d'aquests conflictes oblidats i de la situació dels més desemparats: els infants i les dones.

Actualizado por última vez:

Domingo, 03 Noviembre 2013